نکاتی در رابطه با تکمیل فرم

  1. پر کردن تمامی فیلدهای ستاره دار ضروری است
  2. تا زمانی که در کادر سبز رنگ ظاهر شده بالای فرم در پایان ثبت نام پیام موفقیت و کد رهگیری خود را دریافت نکرده اید عمل تکمیل فرم صورت نگرفته است و اطلاعات شما وارد سامانه نشده است
  3. کد رهگیری به صورت خودکار بعد از حداکثر چند دقیقه علاوه بر کادر سبز رنگ بالای فرم برای شما ارسال می شود
  4. توجه شود که در صورتی که خط خود را برای پیامک های تبلیغاتی و ... بلاک کرده باشید این پیامک را نیز دریافت نخواهید کرد

فیلدهای * دار ضروری هستند.

66% Complete
مشخصات دانش پذیر
مشخصات تحصیلی
مشخصات پدر خانواده
مشخصات مادر خانواده
مشخصات خانواده
دیگر مشخصات
ثبت و تایید کردن مشخصات فرم

لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

16:16 دوشنبه, 04 تیر 1403


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند